İş Mükemmelliği

Amacımız, güncel iş süreçlerine odaklanarak toplum ve paydaşlarımız için takdir edilen değerler yaratırken sürdürülebilir bir büyüme hızı yakalamaktır. Buna dayanarak mükemmellik politikamız aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

Çevre Dostu

“İnsan merkezli yönetim” felsefesinden yola çıkarak, Waterfall’un çevre politikasının genel amacı, çevreyi ve insan sağlığını korumak ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmektir.

Önce kalite

Waterfall’un kalite politikası “insana saygı” ilkesine dayanmaktadır. Bu, Waterfall’daki TQM (Toplam kalite yönetimi) yaklaşımının temelidir. Şirketin tüm süreçlerinde gerçekleştirilen toplam kalite yönetimi uygulamaları, müşteri memnuniyetinin gerçekleştirilmesinde,
sorumlu bir şirket ve vatandaş olarak sosyal hayata katkı sağlanmasında önemli sonuçlar yaratmıştır.